WINDYKACJA

by

Działamy szybko i skutecznie, odzyskujemy twoje pieniądze i jeśli zechcesz utrzymamy twoją dobrą relację z klientem.

Nasze doświadczenie pokazuje, że nie należy zwlekać z przekazaniem sprawy profesjonalistom, gdyż dłużnik w krótkim czasie może zadłużyć się u innych wierzycieli, ukrywać lub fikcyjnie wyprzedawać swój majątek.

W zakresie usług windykacyjnych z naszej strony mogą Państwo liczyć na:

  • bezpłatną analizę każdej sprawy oraz jej wycenę,
  • windykację terenową, która polega na wizycie negocjatora w siedzibie dłużnika oraz rzeczowych, bezpośrednich negocjacjach dzięki temu dłużnik jest skłonny do szybszego załatwienia sprawy,
  • negocjacje, mediacje, spisywanie porozumień z Państwa dłużnikami,
  • poszukiwanie powiązań dłużnika z innymi podmiotami gospodarczymi,
  • wywiad gospodarczy za pomocą którego szukamy składników majątkowych dłużnika,
  • wynagrodzenie na zasadzie success fee, należne wyłącznie od odzyskanych kwot,
  • przygotowanie spraw do ewentualnego postępowania sądowego,
  • reprezentację w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
  • czynną współpracę z Komornikiem.

Skuteczność Kancelarii Prawno – Windykacyjnej ,,SUDEO”

O naszej dużej skuteczności świadczy fakt, iż tylko 5 % spraw trafia na drogę postępowania sądowego, reszta należności jest spłacana polubownie dzięki Kancelarii Prawno – Windykacyjnej ,,SUDEO”.

Ponadto oferujemy Państwu stałą obsługę monitorowania należności, windykacji oraz reprezentację
w ewentualnym postępowaniu sądowym.