Szkolenia

by

Szkolenia z zakresu :

 • Sposobów sporządzania kontraktów
 • Sposobów zabezpieczania kontraktów
 • Szeroko pojętej windykacji
 • Zarządzanie należnościami
 • Płynności finansowej
 • I inne powiązane z powyższą tematyką

Pracowaliśmy dla :

 • Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. –  zasady dokonywania i dokumentowania odpisów aktualizujących wartość należności oraz odpisywania należności nieściągalnych i zobowiązań przedawnionych
 • ArcelorMittal Poland S.A. – metodyka budowania kontraktów dla nie-prawników
 • MOPS – postępowanie egzekucyjne w administracji,obowiązki podlegające egzekucji administracyjnej,kodeks postępowania administracyjnego, procedura wszczęcia postępowania egzekucyjnego, zawieszanie i umorzenie postępowania egzekucyjnego, sposoby zabezpieczania roszczeń
 • Doskam Sp. z o.o.
 • Exbis Sp. j.

Zobacz także tematy pokrewne takie jak Windykacja lub Obsługa Prawna