O NAS

by

Dlaczego działamy? Nasi klienci chcą otrzymywać pieniądze za to co wykonują bądź dostarczają, obawiają się o utratę klienta dlatego  działań określanych jako WINDYKACJA unikają jak ognia.

Nasze podejście do odzyskiwania pieniędzy to poprzez MEDIACJE doprowadzenie do płatności bez ryzyka utraty klienta.

W Kancelarii Prawno-Windykacyjnej ,,SUDEO’’ podstawowe działanie zakłada dialog i mediacje między stronami. Prowadzone w imieniu Klienta rozmowy polegają na badaniu problemu i poszukiwaniu satysfakcjonujących dla obu stron rozwiązań.

Rola mediatora polega na usprawnieniu komunikacji między stronami z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i etyki gospodarczej.

WSPÓŁPRACUJEMY Z DŁUŻNIKAMI KLIENTÓW W SPOSÓB, KTÓRY SPRAWI, IŻ STANĄ SIĘ ONI ICH NAJLEPSZYMI PARTNERAMI BIZNESOWYMI.