Katarzyna Karcz

by

E-mail: katarzyna.karcz@sudeo.pl
Telefon: 512 122 082

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Kierunku Prawo oraz Kolegium Zarządzania Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach – w ramach Herzburg Kolleg Katowice (HKK).
  • Dotychczasowe doświadczenie zawodowe – praca w dziale prawnym spółki giełdowej świadczącej w ramach outsourcingu usługi związane
    z utrzymaniem, poprawą oraz odzyskiwaniem płynności finansowej przedsiębiorców wykorzystuje obecnie w ramach prowadzonej przez siebie firmy SUDEO.
  • Jako prawnik brała udział w projektach związanych z prywatyzacją, postępowaniach upadłościowych, sądowych i egzekucyjnych. Jest autorką dedykowanych programów działania i formularzy usprawniających zarządzanie i kontrolę należności w firmie.
  • Doradca i ekspert spółek osobowych, kapitałowych świadczący również pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Prowadzi szkolenia z szeroko pojętej windykacji, zarządzania należnościami, płynnością finansową, metodyki sporządzania kontraktów oraz sposobów ich zabezpieczania.